SOCTECHLAB-Logo-animacja-001.gif
Łącząc badania, kreatywność i technologie, projektujemy i realizujemy innowacje oraz rozwiązania społecznie użyteczne.

https://soctechlab.org / info@soctechlab.org